Prisirašymo tvarka spausdinti

Ką reikia žinoti norint prisirašyti prie mūsų

"VŠĮ Ingridos Kelbauskienės šeimos klinikos"?

 

Kiekvienas asmuo gali laisvai prisirašyti prie “VŠĮ Ingridos Kelbauskienės šeimos klinikos”. Naujai prisirašiusiam asmeniui nereikia rūpintis asmens ambulatorinės kortelės perdavimu gydymo įstaigai. Medicininės dokumentacijos persiuntimu bei prisirašymo dokumentų tvarkymu pasirūpina “VŠĮ Ingridos Kelbauskienės šeimos klinika”. Asmenų prisirašymą prie pasirinktos gydymo įstaigos ir asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios įstaigos gydytoją, registravimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos”, 2001 11 09, Nr. 583.

 

Prisirašymo tvarka

 

Asmuo, pasirinkęs “VŠĮ Ingridos Kelbauskienės šeimos kliniką” bei konkretų gydytoją, įstaigos registratūroje turi užpildyti tam tikros formos prašymą (forma Nr.025-025-1/a). Asmeniui pasirinkus gydymo įstaigą, bet nepasirinkus gydytojo, atvykus į įstaigos registratūrą jums rekomenduos personalas pasirinkti vieną iš dirbančių gydytoją. Asmuo patvirtina  pasirašydamas anksčiau minėtą prašymą (nepilnamečių kompiuterinę prašymų formą pildo registratorė, pasirašo vienas iš tėvų, o jeigu tėvų nėra - globėjas). Ir nuo prisirašymo datos asmeniui bus teikiama pirminio lygio kvalifikuota pagalba Mūsų gydymo įstaigoje.

 

Prisirašant būtina pateikti šiuos dokumentus:

 

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:

  • suaugusiems - asmens pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • vaikams - gimimo liudijimą.

2.Vieną iš dokumentų, patvirtinantį medicininį draustumą:

  • socialinio draudimo pažymėjimą;
  • sveikatos draudimo pažymėjimą;
  • darbo biržos pažymėjimą;
  • pensininko pažymėjimą;
  • studento pažymėjimą;
Apie kliniką
Paslaugos
Prisirašymo tvarka
Kontaktai
Dovanų kuponas
Fotogalerija